جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان کاتلین

این آموزش را من محمدمحمدی دارم آماده میکنم

در این قسمت از آموزش با استفاده از کلاس Toast یک پیام به کاربر نمایش میدیم
و همچنین با مفهوم منابع و رشته ها و چند زبانه کردن نرم افزار آشنا میشیم
آدرس گیت لب پروژه: https://gitlab.com/penelope1/quiz
.
یوتیوب: https://youtu.be/5YsiWJJ6_xI
لینکدین: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6652616441986068480/


میتونید همینجا سوالاتتون را بپرسید
.
#programming#kotlin#android#java#alefba3.ir #ppaz.co.ir  @pnlp.ir@mmdi_1369