پنلوپه-تجربیات برنامه نویسی

محمد محمدی

اینجا پنلوپه محلی است برای ارائه تجربیات برنامه نویسی من و جمعی از دوستانم

https://www.youtube.com/channel/UC1OMB6yti3GLebLEj3vfdvw/featured

https://www.instagram.com/pnlp.ir

من محمد محمدی هستم و سالهاست که برنامه نویسی جاوا و اوراکل انجام میدم

https://www.instagram.com/mmdi_1369/

علی اکبر سلیمانی هم من را کمک میکنه و برنامه نویس PHP انجام میده

https://www.instagram.com/aliakbar.dev/

محسن جلالی هم برنامه پایتون و فعال وب هست که ما را کمک میکنه

https://www.instagram.com/itsmohsenjalali/

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان کاتلین

10 April, 2020

دوره برنامه نویسی کاتلین محمدمحمدی

جلسه سوم آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان کاتلین

10 April, 2020

دوره برنامه نویسی کاتلین محمدمحمدی

جلسه دوم آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان کاتلین

10 April, 2020

دوره برنامه نویسی کاتلین محمدمحمدی

جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان کاتلین

10 April, 2020

دوره برنامه نویسی کاتلین محمدمحمدی

جلسه سوم آموزش طراحی وب سایت رایگان

10 April, 2020

جلسه آخر آموزش ساخت وب سایت رایگان

جلسه دوم آموزش طراحی وب سایت رایگان

09 April, 2020

جلسه دوم آموزش ساخت وب سایت رایگان

جلسه اول آموزش طراحی وب سایت رایگان

08 April, 2020

جلسه اول آموزش ساخت وب سایت رایگان

جلسه دوم آموزش برنامه نویسی ربات تلگرام به زبان PHP

06 April, 2020

جلسه دوم آموزش برنامه نویسی ربات تلگرام به زبان PHP در این قسمت ساخت یک ربات تلگرام را ادامه میدیم

جلسه اول آموزش برنامه نویسی ربات تلگرام به زبان PHP

05 April, 2020

جلسه اول آموزش برنامه نویسی ربات تلگرام به زبان PHP در این قسمت ساخت یک ربات تلگرام را شروع میکنیم